یک تن مربا بالنگ خانگی مهریه دختر 27 ساله در کرمان همه را متحیر کرد

چندین نوع میوه در تولید محصولات با ارزش افزوده مانند مربا بالنگ خانگی مورد استفاده مجدد قرار گرفته است.

مرباهایی که از اختلاط میوه ها با یکدیگر و غنی شده با مواد دیگر تهیه می شوند، به دلیل طعم بهتر و ارزش غذایی بالا، از دیرباز مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گرفته اند. محمد و همکاران (2012) مربا را از ضایعات هندوانه با ترکیبات مختلف پوست، شکر و طعم های مختلف تهیه کرد. ترکیب پوست و شکر به نسبت 1:1 و طعم توت فرنگی بر اساس آنالیز حسی و فیزیکوشیمیایی مربای قابل قبولی را به دست آورد.

مربا را از آلو سیاه تولید کردند و خواص فیزیکوشیمیایی و تغذیه ای و مقبولیت مصرف کننده را تعیین کردند. مشخص شد که با طعم بالا و قابلیت پخش خوب قابل قبول است. شاه و همکاران (2015) کیفیت کلی مربای تهیه شده با مخلوط سیب و زیتون و تأثیر نگهداری و درمان بر روی آن را در فواصل 15 روزه به مدت 3 ماه مورد مطالعه قرار داد.

مربا

نتیجه گیری شد که اسیدیته قابل تیتراسیون، محتوای قندهای کاهنده و TSS افزایش یافت، در حالی که pH و محتوای قندهای غیرکاهنده در طول نگهداری کاهش یافت. Jayabalan و Karthikeyan (2013) روی کیفیت حسی مربای آلوورا کار کردند و مواد تشکیل دهنده (پکتین قند آب آلوورا و اسید سیتریک) را با روش سطح پاسخ بهینه کردند.

آنها همبستگی رضایت بخشی بین مقادیر واقعی و برازش مدل پیدا کردند. جیسوال و همکاران (2015) خواص فیزیکی میوه جامون (Syzygium cumini) را برای تسهیل عملیات پردازش و پردازش آن مورد مطالعه قرار داد. آنها مربا را از میوه جامون تهیه کردند و آن را با سایر مرباهای میوه تجاری از نظر تجزیه و تحلیل تقریبی، فنل کل، ویسکوزیته و فعالیت آنتی اکسیدانی مقایسه کردند.

نتایج نشان داد که ترکیب و ویسکوزیته تقریبی مربای جامون نزدیک به مرباهای تجاری بوده و دارای ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدان بیشتری است. شهنواز و شیخ (2011) رفتار رئولوژیکی آب جامون، کدو حلوایی و مربا را در ترکیبات مختلف مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که رفتار رئولوژیکی کدو حلوایی و آب جامون آماده نوشیدن قابل توجه است در حالی که ویژگی های کیفی مربا ضعیف است.