با خاک گل سانسوریا رنگ موی فانتزی درست کنید!!

انتخاب خاک برای گیاهان آپارتمانی کلید رشد گیاهان آپارتمانی سالم است.

چیزهای کمی نسبت به درک و ایجاد یک محیط خاکی خوب برای گیاهانتان تفاوت بزرگی در موفقیت شما ایجاد می کند.

در این مقاله، اصول اولیه خاک گل سانسوریا را توضیح می دهیم و به شما نشان می دهیم که چگونه مخلوط خاک ایده آل برای گیاهان آپارتمانی خود را پیدا کنید یا ایجاد کنید.

بهترین خاک برای گیاهان داخل ساختمان چیست؟ گیاهان به مواد خاصی اهمیت نمی دهند.

آنها فقط به یک محیط با کیفیت مناسب نیاز دارند، ریشه ها به خاکی با ساختار کافی برای حمایت از گیاه در حال رشد و مخلوطی که به خوبی زهکشی کند و در عین حال رطوبت کافی را حفظ کند، نیاز دارند.

گیاهان همچنین به خاکی نیاز دارند که هوادهی و تغذیه را در سطح pH مورد نظر آنها فراهم کند.

مخلوط های خوب خاک سبک تر و نرم تر از خاک سطحی هستند. آنها دارای ترکیبات خاصی هستند که برای گیاهانی که در ظروف رشد می کنند به خوبی کار می کنند.

خاک

خاک ایده آل برای گیاهان آپارتمانی متفاوت است زیرا زیستگاه بومی هر گیاه ترجیحات خاک آن را تعیین می کند.

آیا این یک بیابان شنی، یک باتلاق داغ، یا یک کف جنگلی به شدت مالچ شده بود؟ ب

رخی از گیاهان به طور طبیعی در شکاف های سنگی یا حتی روی درخت رشد می کنند.

اگرچه ترکیب دقیق ترکیب گیاهی مورد نظر متفاوت است، اما عناصر مشترکی وجود دارد.

همه گیاهان داخلی به موارد زیر نیاز دارند؛ آب – محیط باید مقدار مناسبی از رطوبت را برای تغذیه گیاه بین دو آبیاری حفظ کند.

هوا – باید تبادل گاز کافی برای تنفس ریشه ها وجود داشته باشد.

باروری – یک گیاه باید بتواند مواد مغذی کافی را از خاک استخراج کند تا زندگی کند و رشد کند.

لنگر انداختن – خاک باید ساختار کافی برای حمایت از سیستم ریشه داشته باشد.